Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Inwestycje 2018

 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018 roku

Lp.

Zadanie pod nazwą

Kwota inwestycji

1.

Budowa drogi gminnej w m. Kochanów Wieniawski o dł. 748 mb dz. nr ewid. 90 i 151”

278 041,94 zł

2.

„Przebudowa drogi gminnej Ryków- Pogroszyn, na dz. nr ewid. 491/3 w m. Ryków oraz 609 i 656 w m. Pogroszyn o długości 999m.”

466 738,28 zł

3.

„Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz telewizyjnego systemu dozorowania (CCTV) w budynkach Urzędu Gminy i kotłowni oraz na terenie wokół budynków”

26 039,10 zł

4.

Zakup i montaż przepływomierzy do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wieniawa, Kłudno i Brudnów”

18000,00 zł

5.

Dostawa i montaż urządzeń wraz z instalacją i konfiguracją do pomieszczenia serwerowni”

117 012,36 zł

6.

„Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”

34 000,00 zł

7.

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Kasztanowa w m. Wieniawa dz. nr ewid. 117, 121, 195 o dł. 809m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”

1 961 020,00 zł

8.

„Przebudowa drogi gminnej Skrzynno- Kamień, na dz. nr ewid. 303 w m. Skrzynno oraz 537 w m. Komorów o długości 990,00 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”

324 104,03 zł

9.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz. nr ewid. 40/1 i 40/2 o długości 995,00 m. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”

350 284,44 zł

10.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Jabłonica dz. nr ewid. 307 o długości 464,00 m. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”

140 578,39 zł

11.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno dz. nr ewid. 67, 85/4, 485 i 751 o długości 475 m”

420 381,77 zł

12.

„Wykonanie robót budowlanych w związku z przebudową dachu klubu wiejskiego przy ul. Radomskiej w Skrzynnie na działce gminnej nr ewid. 409/5”

15 500,00 zł

13.

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ewid. 329/3 w miejscowości Komorów”

4 630,95 zł

14.

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 340 w miejscowości Żuków”

4 630,96 zł

15.

„Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Kaleń, Konary i Brudnów”

24 206,40 zł

16.

„Dzierżawa, montaż oraz obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej w 18 obwodach świetlnych na terenie Gminy Wieniawa ”

22 140,00 zł

17.

„Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86”

17 220,00 zł

18.

„Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorów”

21 513,00 zł

19.

„Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłudno”

21 747,00 zł

20.

„Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagórze”

17 112,00 zł

21.

„Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska”

17 181,00 zł

22.

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji elektrycznej związanej z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie wraz z węzłem sanitarnym” oraz „Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z remontem sali gospodarczej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie wraz z węzłem sanitarnym”

7380,00 zł

23.

„Wykonanie robót budowlanych w związku z termomodernizacją i wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokolniki Suche dz. nr ewid. 276 ” oraz „Wykonanie robót budowlanych w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. 276 w m. Sokolniki Suche”

75 190,00 zł

 

24.

„Budowa oświetlenia drogowego- linia niskiego napięcia w miejscowości Skrzynno- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”

36 742,00 zł

25.

„Budowa oświetlenia drogowego- linia niskiego napięcia w miejscowości Skrzynno 2- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”

23 726,00 zł

26.

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku ośrodka społeczno - gospodarczego w miejscowości Skrzynno gm. Wieniawa dz. nr ewid. 85/1”

61 254,00 zł

27.

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami pozostałej małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni przy Urzędzie Gminy w Wieniawie w ramach utworzenia Otwartej Strefy Aktywności dz. nr ewid. 87, 84/2, 86/10 ”

3 075,00 zł

28.

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami pozostałej małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni w ramach utworzenia Otwartej Strefy Aktywności w m. Brudnów dz. nr ewid. 676/2”

3 075,00 zł

29.

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami pozostałej małej architektury oraz zagospodarowania zieleni w ramach utworzenia Otwartej Strefy Aktywności w m. Sokolniki Mokre dz. nr ewid. 404 ”

6 000,00 zł

30.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa ETAP I-IV”

Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęła się podpisaniem umów 04.05.2016 roku. Protokół kończący inwestycje podpisano 30.06.2018 roku. Koszt inwestycji wyniósł zł. Finansowanie z pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW to kwota 2.593.325,00 zł. Pozostała część w wysokości 684.255,39 zł pochodzi ze środków własnych.

3 277 580,39 zł

31.

„Wymiana starych barier ochronnych na nowe, oraz uzupełnieniu oznakowania z pierwszeństwem przejazdu na moście, który znajduję się na drodze Gminnej G20 w miejscowości Wieniawa ul. Słoneczna”

14 760,00 zł

32.

„Montaż bariery energochłonnej o długości 30 mb, oraz uzupełnieniu oznakowania przy drodze Lokalnej L 17 w miejscowości Wieniawa ul. Chojniak”

9 840,00 zł

33.

„Wymiana części barier ochronnych, oraz uzupełnieniu brakujących elementów, wraz z odnowieniem reszty barier poprzez nałożenie nowego koloru w miejscowości Wieniawa ul. Parkowa”

7 380,00 zł

33.

„Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Kaleń i Konary poprzez wymianę pomp”

24 280,00 zł

34.

„Montaż barier ochronnych w miejscowości Wola Brudnowska na moście w ciągu drogi Gminnej nr G6”

3075,00 zł

35.

„Modernizacja kładki w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Wieniawa poprzez ułożenie zjazdu i podjazdu z kostki brukowej”

12 500,00 zł

36.

„Modernizacja kładki w ciągu ulicy Zacisze w miejscowości Wieniawa. Prace jakie będą wykonywane to: uzupełnienie brakujących elementów ochronnych, wymiana starych elementów, poprawienie widoczności na kładce poprzez namalowanie pasów odblaskowych, oraz zamontowanie słupków zaporowych, które zabezpieczą kładkę przed wjazdem pojazdów”.

18 450,00 zł

37.

„Montaż 5 progów zwalniających w miejscowości Wieniawa ul. Słoneczna oraz Jabłonica ul. Spokojna”

9 840,00 zł

38.

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska – Fidory”

6 765,00 zł

39.

„Zakup i montaż oznakowania dla poszczególnych miejscowości, które mają za zadanie usprawnić dojazd do posesji. Miejscowości, które zostały wykonane: Zawady, Koryciska, Pogroszyn, Ryków, Jabłonica, Żuków, Kłudno, Wieniawa ul. Chojniak. Dodatkowo zostały zamówione oznakowania dla miejscowości Konary, Kaleń, Głogów, Zadąbrów

9695,00 zł

 
 
Łączna kwota realizowanych zadań sięga 7 896 229,01 zł.


Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.