Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Zaopiniowanie wstepnego projektu podziału

 

Informacje ws. zaopiniowania wstepnego podziału nieruchomości można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Karolina Kiljanek

 tel. 48 377 73 93

e-mail: karolina.kiljanek@gminawieniawa.pl

 

Wstępny plan podziału działki powinien wskazywać:

 

- granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

 

- jej oznaczenie według danych z ewidencji i księgi wieczystej,

 

- powierzchnię dzielonej nieruchomości,

 

- granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu naniesione w kolorze czerwonym,

 

- propozycję zapewnienia nowym działkom dostępu do drogi publicznej – w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej.

 

Opiniowanie wstępnego projektu podziału jest pierwszą fazą postępowania podziałowego, w trakcie której obowiązkiem organu administracji publicznej jest konfrontacja zaproponowanego projektu podziału odpowiednio z: planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy lub w przypadku ich braku – przepisami szczególnymi. Zewnętrznym wyrazem działań organu w tym zakresie jest opinia co do zgodności proponowanego podziału nieruchomości.

 

               

1. Kto może załatwić sprawę?

 

* właściciel działki,

 

* użytkownik wieczysty działki.

 

2. Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. Tel: 48 377 73 93

 

3. Termin załatwienia: do 30 dni od daty złożenia wniosku,

 

4.  Wymagane dokumenty:

 

* wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału działki,
* Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
* Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
* Kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (prawomocnej).
* Wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej (min. 3 egz.), a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej.   
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej,                                                               

 

5.  Opłaty:

 

*17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

 

6. Tryb odwoławczy

 

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć zażalenie od postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

7. Podstawa prawna:

 

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121),
* Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044),
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

8. Wniosek:

klauzula zgody wstępny projekt podziału>>

Wniosek o zaopiniowanie wstepnego projektu podziału>>

 

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.