Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości

 

Informacje ws. podatku rolnego, leśnego od nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 (I-piętro)

Niniejsze sprawy prowadzą:

Edyta Baranowska

 tel. 48 377 73 94

e-mail: edyta.baranowska@gminawieniawa.pl

Magdalena Michalska

tel. 48 377 73 82

e-mail: magdalena.michalska@gminawieniawa.pl

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 r.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy w Wieniawie Uchwałami  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wysokość stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2021 rok obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku:

1. Podatek rolny:

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2021 rok

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2021 roku na terenie Gminy Wieniawa wynosi 142,50 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntu.

Stawka obliczona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz uchwały nr XXI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wieniawa, opublikowana w dniu 26 listopada 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 11584.

Stawka podatku rolnego dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego w 2021 roku

Stawka podatku rolnego dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego w 2021 roku na terenie Gminy Wieniawa wynosi 285,00 zł za 1 ha fizyczny gruntu.

Stawka obliczona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz uchwały nr XXI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wieniawa, opublikowana w dniu 26 listopada 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 11584.

2. Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego w 2021 roku na terenie Gminy Wieniawa wynosi   43,30 zł za 1 ha lasu.

Stawka obliczona zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. (Monitor Polski rok 2020, poz. 983)

3. Stawki podatku od nieruchomości:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok została obliczona na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1170) oraz uchwały nr XXI.2.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jako podstawa obliczania podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wieniawa, opublikowana w dniu 26 listopada 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 11585.

1. od gruntów:

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,

2. pod wodami powierzchniowymi stojącym lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80  od 1 ha powierzchni,

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni

2.od budynków lub ich części:

1. mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3.od budowli:

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)

 

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. 

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.