Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Aktualności

 
2021-05-18 11:05

Kary za złą segregację śmieci. "Zaczniemy od naklejki ostrzegawczej"

Kary za złą segregację śmieci. "Zaczniemy od naklejki ostrzegawczej"

Od 1 stycznia wszedł w życie sześciofrakcyjny system segregacji odpadów komunalnych. Warto się z nim zapoznać, gdyż za złą segregację przewidziane są kary.

 

Wspólnie dbajmy o środowisko – wieś to nie wysypisko.

Zgodnie z nowym systemem mamy do wyboru worki niebieskie (papier i tektura), żółte (metale, tworzywa sztuczne, opakowania po mleku i sokach), zielone (szkło), brązowe-BIO (odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia bez mięsa, trawa, liście, opadłe owoce, resztki roślinne,  przekwitnięte kwiaty) czarne (resztki mięsne, kości, zabrudzony papier, pieluchy oraz szary (popiół).

Warto zatem zapamiętać, że odpady BIO to te ulegające biodegradacji jak: resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe.

Do frakcji BIO nie wrzucamy mięsa, tłuszczy i kości, powinny one trafić do odpadów zmieszanych (worek czarny). Tak samo jak np. butelka po oleju, która nie ma prawa trafić do szkła lub plastiku.

Za nieposegregowane śmieci zapłacimy więcej

Brak segregacji (lub jej zła jakość) będzie faktycznie kontrolowana przez ekipy odbierające odpady. Informacje o braku segregacji będą przekazywane do urzędu gminy, które w przypadku zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów przez mieszkańca, może go obciążyć podwyższoną opłatą jako nieselektywne. Źle sortujące gospodarstwo będzie docelowo powiadamiane naklejką ostrzegawczą umieszczaną na worku lub pojemniku, zaś źle posortowane odpady nie będą odebrane. W przypadku utrzymującej się złej jakości segregowania mieszkaniec może zostać obciążony podwyższoną opłatą za odbiór nieselektywny tj. 36,00 zł./osoba.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Organ, na podstawie powiadomienia przekazanego przez podmiot odbierający, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.                    .                     
 

Opłata podwyższona stanowi czterokrotność opłaty podstawowej!

 

Czy segregacja ma sens?

Ze śmieci wstępnie przesegregowanych przez mieszkańców można odzyskać o wiele więcej surowców, dzięki czemu mniej odpadów trafia na składowiska. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna selekcja odpadów u źródła tj. w naszych domach. Warto podkreślić, że dzięki jednej tonie odzyskanego papieru można uratować 17 drzew. Z kolei z odpadów nienadających się do recyklingu materiałowego powstaje paliwo alternatywne a z selektywnie odebranych odpadów zielonych i BIO kompost do gleby.

By dobrze segregować do dyspozycji mamy harmonogramy, w których opisano jak postępować z odpadami ale także  worki, do których wrzucamy odpady zgodnie z ich przeznaczeniem.

Spełnienie obowiązku segregacji odpadów

Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są:

- w podziale na odpowiednie frakcje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa,

- w odpowiednich workach, przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.

Co w sytuacji, gdy źle segregujemy odpady i produkujemy ich za dużo?

W tym miejscu warto podkreślić, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz  regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów.

Obecnie zgodnie z podjęta uchwałą Rada Gminy Wieniawa określiła stawkę 9,00 zł./za osobę - za selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz 36,00 zł./za osobę – stawka podwyższona, gdy właściciel zadeklarował segregacje a jej nie prowadzi.

Zostało wprowadzone również zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku w wysokości 1,00 zł. od jednego mieszkańca miesięcznie.

Pamiętajmy, że jako Gmina płacimy za każdy kilogram odebranego i zagospodarowanego odpadu. Co oznacza, że im więcej wytwarzamy odpadów tym więcej musimy za nie zapłacić. W konsekwencji system, który miał się samo bilansować ponosi straty, a stawki ustalone na podstawie uśrednionych danych za poprzednie lata należy zmienić na wyższe.

Ma to związek z cennikiem śmieci przyjmowanych przez podmiot, który zgodnie z przeprowadzonym przetargiem realizuje zadanie na terenie Gminy Wieniawa ale również od cen ogłoszonych przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, gdzie przekazywane są do składowania.

Pamiętajmy, że:

- nie trzeba myć segregowanych opakowań, ale należy je opróżnić. Bardzo zabrudzone opakowania czy woreczki wrzucamy do odpadów zmieszanych,

- nie trzeba zdzierać etykiet z butelek, słoików,

- należy zgnieść karton, plastikową butelkę – pozwoli to na zaoszczędzić miejsce w pojemniku lub worku, a także w śmieciarce.

 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.