Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Aktualności

 
2021-01-11 20:22

Ostatnia sesja Rady Gminy Wieniawa w 2020 roku

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się ostatnia w minionym roku XXIII sesja Rady Gminy w Wieniawie, której głównym punktem porządku dziennego, było przyjęcie Budżetu Gminy Wieniawa na 2021 rok. Wzorem wielu innych samorządów, ze względu na obostrzenia czasu pandemii sesja miała przebieg hybrydowy. Obrady odbyły się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie, a sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy, Pan Grzegorz Lipiński. Pierwsza część sesji odbyła się bez fizycznego udziału radnych, którzy uczestniczyli w obradach zdalnie za pośrednictwem internetu.

W bloku głosowań, Radni w wyznaczonych przedziałach czasowych przybywali do GCK, by oddać swój głos, poprzez złożenie podpisu pod każdym z przedstawionych w porządku dziennym projektów uchwał. Rada Gminy zrealizowała w całości porządek obrad, m.in., jednogłośnie uchwalając Budżet Gminy Wieniawa na rok 2021, najważniejszy dokument, stanowiący podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy w 2021 roku.

O godz. 17.00, Przewodniczący Rady Gminy, Pan Grzegorz Lipiński otworzył obrady i przedstawił formę przebiegu sesji. Następnie, na podstawie dostarczonych wcześniej przez Radnych oświadczeń  poinformował o zapoznaniu i przyjęciu przez Radę:

 • proponowanego porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy
 • protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020 roku,
 • protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2020 roku.

Następnie przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, poinformował o odstąpieniu od odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Nr Ra.429.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038, z uwagi na wcześniejsze dostarczenie opinii Radnym oraz zamieszczenie opinii na stronie Biuletynu Informacji Publiczne, oraz o odstąpieniu od odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ra.430.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie projektu uchwały Budżetowej na 2021 rok, która została opublikowana i przekazana podobnie jak w sprawie WPF Odczytał również opinię Komisji Doraźnej Finansowo – Budżetowej.

W dalszej części sesja miała następujący przebieg:

Odczytanie projektów:

 1. uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2021 – 2038.
 2. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
 3. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr ewid. 86/10
  w miejscowości Wieniawa gm. Wieniawa stanowiącej własność Gminy Wieniawa dla Stowarzyszenia Oświatowego „WIENIAWA
 4. uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2021 rok.
 5. uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
 6. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w Wieniawie przy ul. Kasztanowej 29 stanowiącej własność Gminy Wieniawa.
 7. uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2021 rok Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie.
 8. uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.
 9. uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2038.
 11. uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.24.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Następnie odbyło się głosowanie Radnych na kartach do głosowania w sprawie podjęcia uchwał zgodnych z przedawnionymi projektami uchwał. W trakcie głosowania Przewodniczący pozwolił na zabranie głosu przez Radną Rady Gminy, Panią Grażynę Strzelczyk, która przedstawiła swoje wątpliwości, zastrzeżenia oraz pytania związane z obecną formą pracy Rady Gminy oraz z formą przeprowadzanych sesji. Przewodniczący odniósł się do poruszonych kwestii przez Radną.

Po krótkiej przerwie, zarządzonej w związku z koniecznością zliczenia oddanych głosów przez Radnych na kartach do głosowania i wznowieniu obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Wieniawie,  Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad. Obecnych było 14 radnych, i przedstawił wyniki głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Po złożeniu życzeń Noworocznych dla Mieszkańców, Pan przewodniczący zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Wieniawie

Agnieszka Maj Kowalska, Krzysztof Sobczak
 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
 • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.