Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Aktualności

 
2020-11-24

Ochrona powietrza - nowe zakazy

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. uchwały nr 115/20 w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu zawarto wykaz działań niezbędnych do podjęcia w celu poprawy jakości powietrza.

Jednym z takich działań jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem realizacji tego działania przypada na dzień 1 stycznia 2021 r., a zakończenie na dzień 31 grudnia 2026 r. W ww. okresie zakazu powinni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkownicy ogrodów działkowych.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do czyszczenia terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Aby podkreślić wagę problemu emisji wtórnej, w planie działań krótkoterminowych jako jedno z działań obowiązujących podczas trwania powiadomień dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu również wskazano zakaz użytkowania dmuchaw. Zakaz ten będzie obowiązywał na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści w tym przypadku również obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Zakaz ten obowiązywał będzie również wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkowników ogrodów działkowych.

Powyższe obostrzenia mogą być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony środowiska. Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Natomiast zgodnie z art. 332 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.

Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł. Zaznaczyć jednak należy, że większe konsekwencje dla obywatela związane są ze złym stanem powietrza, w postaci chorób układu krwionośnego i oddechowego.

Anita Włodarczyk
 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.