Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Podział nieruchomości

 

Informacje ws. podziału nieruchomości można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Karolina Kiljanek

 tel. 48 377 73 93

e-mail: karolina.kiljanek@gminawieniawa.pl

Podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych. Podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i z urzędu. Z urzędu można dokonać podziału gdy jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub gdy nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.  

1. Kto może załatwić sprawę?

* właściciel działki,

* użytkownik wieczysty działki.

2. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. Tel: 48 377 73 93

3. Termin załatwienia: do 30 dni od daty złożenia wniosku.

4.  Wymagane dokumenty:

* wniosek o podział nieruchomości,

*     I  - niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.   Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2.  Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
3.  Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
4.   Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
5.   Wykaz zmian gruntowych.
6.   Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
7.   Mapa z projektem podziału (3 egz.)

II.  - zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy:

1.  Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (w przypadku braku planu miejscowego).
3a.Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
4.  Wstępny projekt podziału (1 egz.) - z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
6. Wykaz zmian gruntowych.
7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
8.  Mapa z projektem podziału (3 egz.)

* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej,

5.  Opłaty:

*17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

6. Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121),
* Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044),
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

8. Wnioski:

klauzula zgody podział  działki>>

wzór wniosku o podział nieruchomości>>

Paweł Kołtonowicz

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.