Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Zarządzanie KRYZYSOWE

 
2020-03-25

Komunikat nr 7

Wieniawa, dnia: 25.03.2020 r.

Znak pisma: OR.5535.9.2020

 

Panie/Panowie:

Członkowie Zespołu Zarządzania

Kryzysowego Gminy Wieniawa

Mieszkańcy Gminy Wieniawa

 

Komunikat nr 7

 

W związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 i 522); w związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020r., nr WBZK-I.6333.85.2020,

 

niniejszym  informuję, że:

 1. Do dnia 25 marca 2020r., na terenie Gminy Wieniawa, nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. U wszystkich przebadanych na tą okoliczność osób, testy dały wynik negatywny.
 2. Osoby przekraczające granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane odbywać obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy

 

 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

 

 1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym, w ramach wolontariatu;
 4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych
 5. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
  1.  pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
  2. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczenia, o którym mowa w wyżej, nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

 

 1. Podczas sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., udział może wziąć maksymalnie 5 uczestników.
 2. W przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną, prosimy o  powiadomienie telefoniczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, Tel. : tel. 048 675 24 22; 048 675 23 37,  po godzinach pracy tel. 609 788 858 lub szpitali zakaźnych:
 3. Potrzebę wsparcia osób pozostających w kwarantannie, starszych, po leczeniu szpitalnym, z godnie z Komunikatem 2, Wójta Gminy Wieniawa, z dnia 13 marca b.r., można dokonać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieniawie, telefon 48 377 73 97 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie, telefon kontaktowy pracownika dyżurującego: 663 660 593

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590.

Proszę o stosowanie się do wytycznych i rozwagę. Wirus nie ma nóg, nie rozprzestrzenia się sam. Wszystkie zakażenia, jakie mają miejsce są wynikiem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną. Zostańmy w domu dla siebie, naszych dzieci, rodziców, dziadków, czy wnuków. Zadbajmy o siebie i innych!

Krzysztof Sobczak Wójt Gminy Wieniawa
 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
 • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.