Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu prawego Alt+6
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Aktualności

 
2021-05-24 09:02

Obwieszczenie ws. drogi ekspresowej S12

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie

 

WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) zawiadamia Strony, że w związku
z wpływem do Regionalnego Dyrektora w dniu 29 stycznia 2021 r. oraz 29 kwietnia 2021 r. uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

  • pismem z dnia 19 maja 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.13, przekazał przedmiotowe uzupełnienia i zwrócił się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii, zgodnie z wystąpieniem własnym z dnia 31 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.8;
  • stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, pismem z dnia 19 maja 2021 r., znak:
    WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.14, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła).

 

 

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Warszawie

 

Arkadiusz Siembida

 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 48 673 00 01
fax. 48 377 73 07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

Godziny urzędowania

  • Poniedziałek: 7.30-17.00
  • Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
  • Piątek: 7.30-14.00
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Witamy na stronie internetowej Gminy Wieniawa     |     Serwis dla przedsiębiorcy     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda-Wieniawa     |     
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.